Bruksområde

Isokalk logo mellomstort format

Fixit 222 Superisolerende Kalkmørtel med Aerogel

Bruksområde:  Innvendig og utvendig, på teglvegger, betongvegger og alle andre vegger enn trevegger

Isoleringen kan legges utenpå veggen. Dette medfører flere fordeler. Innvendig isolering unngås, slik at brukere av bygget ikke berøres, enten de bor i bygget eller driver virksomhet der.

Isokalk kan også brukes innvendig. Da bygger isoleringen bare halvparten så mye inn i rommet som med tradisjonell isolering med utlekting og isolerende matter. Lister kan utelates.

Isoleringen blir en del av murveggen. Dermed bevares bygningens uttrykk. Krumme vegger dekkes like enkelt som flate. Runde trappeoppganger er ikke noe problem. Det er heller ingen fare for at det oppstår åpninger ved vindussmyg eller rundt dører. Det er ikke behov for beslag annet enn det som er vanlig med murvegger, som vannbrett. Den nye murpussen er bare få cm tykkere enn vanlig puss. Dermed blir ikke vindusåpningene vesentlig dypere. Vinduene kan bli stående der de er.

Isoleringen er helt mineralsk. Komponentene er utviklet slik at de er pustende, som med vanlig kalkmørtel. Dermed forlenges veggens levetid vesentlig.

Uttrykket blir som med andre kalkmørtler. Pussen overmales med mineralske malingstyper, som vi også kan levere fra Fixit AG. Bygget fremstår med en ekte murflate, som ofte får små nyanseforskjeller i fargen. Dette gir en vakker og livfull overflate. Dette er i bruk på alle antikvariske murbygg, men bør brukes på alle murbygg.

Pussen er brannhemmende, og utvikler ikke giftige gasser om resten av bygningen brenner. Egen branndokumentsjon finner du på siden Dokumentasjon

Egenskapene er grundig testet av produsenten Fixit AG. Se siden Dokumentasjon.

Overlegen isolering. Med spesifikk isoleringsverdi (Lambda) på 0,028 W/mK isolerer pussen bedre enn noe annet. Dette gir tynnere isolering enn andre isoleringer. Grunnen til at aerogel gir så bra isolering er den superfine porestrukturen inne i hvert enkelt korn med aerogel. Aerogelen inneholder store mendger vanlig luft. Luftmolekylene hindres i sine bevegelser slik at det ikke oppstår varmekonveksjon. Se siden Hva er Aerogel

Les om dette i Tekniske Nyheter